بانك اطلاعات پژوهش هاي استئوپروز WHO Collaborating Centre for Research and Education on Management of Osteoporosis and Diabetes      مركز تحقيقات ديابت و اختلالات متابوليسم

Iranian Databank of Osteoprosis


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي استئوپروز و ساير بيماري هاي استخوان انجام مي‌گردد كه دسترسي به نتايج اين مطالعه‌ها اهميت بسيار زيادي براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي مرتبط با پاسخ به اين بيماري ها دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم اوردن امكان اين دست‌رسي، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران و شبكه تحقيقات استئوپروز كشور سايت  بانك اطلاعاتي پژوهش هاي استئوپروز ايران را راه اندازي نمودند تا به‌صورت رايگان امكان دست‌رسي را براي تمامي علاقه‌مندان فراهم سازد.

بانك اطلاعات پژوهش هاي استئوپروز
كليه حقوق محفوظ است